LKJ-Palvelut Oy
LKJ-Palvelut

Pääkaupunkiseudun tilapäiset liikennejärjestelyt

LKJ-Palvelut Oy on tilapäisiin liikennejärjestelyihin erikoistunut palveluyritys. Tuotamme väliaikaisesti tarvittavat liikennejärjestelyt esimerkiksi rakennus-, kaivu- ja katutöiden sekä tapahtumien ajalle. Meiltä voit tilata tilapäisen liikennejärjestelyn yrityksesi niin pieniin kuin suuriin töihin.
Liikennejärjestely pitää sisällään liikennesuunnitelman, toteutuksen, lupahakuprosessin, yhteydenpidon kaupungin virastojen kanssa sekä ylläpidon. Ostamalla meiltä liikennejärjestelyn, yrityksesi voi keskittyä ydinosaamiseensa

Jokainen yleisillä alueilla tapahtuva työ vaatii luvan

Pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttävät luvat yleisillä alueilla tapahtuviin töihin, olivat ne miten pieniä ja nopeita tahansa. Kaivu- ja rakennustyöt vaativat lisäksi erilliset luvat. Lupahakemuksen yhteydessä kaupungille toimitetaan liikennejärjestelysuunnitelma ja kaupungin tarkastajat valvovat tilapäisen liikennejärjestelyn toteutusta sekä yleisten alueiden käyttöä. Puutteista kaupunki antaa huomautuksen tai vaatii sopimussakon. Näin toimitaan niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaallakin.

Kun yrityksesi tilaa liikennejärjestelyn LKJ-Palveluilta, varmistaa LKJ-Palvelut että liikennejärjstely on asianmukainen ja noudattaa kaikkia vaadittuja sääntöjä. LKJ-Palvelut vastaa liikennejärjestelyn toteutuksesta sekä kaupungin sopimussakoista.

Turvallisuus, esteettömyys, käytettävyys

Liikennejärjestelyt ovat oleellinen tekijä liikenneturvallisuudessa. Liikenteen sujuvuus työmaiden lähistöllä luo miellyttävän työskentely- ja liikenneympäristön sekä samalla lisää turvallisuutta minimoimalla haitat kadunkäyttäjille.
Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat ottaneet kaupunkisuunnittelun erityisteemaksi esteettömyyden. Helsinki on julkaissut esteettömyyssuunnitelman, Espoossa esteettömyyttä valvoo esteettömyysasiamies ja Vantaalla on tehty Tikkurilan esteettömyysselvitys.

Myös tilapäisten liikennejärjestelyjen tulee mahdollistaa esteetön kulku.

LKJ-Palvelut on Luotettava Kumppani –yritys

Linkkejä

28.12.2013 Tilapäiset liikennejärjestelyiden osuus siltaurakan kustannuksista on 5-25 prosenttia.

Iso osa siltaremontin hinnasta voi mennä kiertoteihin

10.2.2012 Mariankatu katkaistaan useana päivänä helmikuussa ja maaliskuussa. LKJ-Palvelut tuottaa liikennejärjestelyt.

Mariankatu katkaistaan useana päivänä

24.10.2011 Helsingissä liikennemerkit uusitaan yleensä muuttuneen liikennejärjestelyn myötä.

Liikennemerkit karmeassa kunnossa

22.5.2011 Helsingin virkamiehet haluavat rauhoittaa kadut kaivu-urakoilta

Helsinki kuin rakennustyömaa - virkamiehet haluavat suitset toistuville katukaivuille

14.3.2011 Helsingin kaupunki julkaisee listan käynnissä olevista tilapäisistä liikennejärjestelyistä

Tilapäiset liikennejärjestelyt

Helsingin kaupunki tarjoaa ohjeita tapahtumanjäjestäjille

Ohjeita tapahtumanjäjestäjille

18.6.2010 Helsingin Sanomat uutisoi useista katutöistä Helsingin keskusta-alueella.

Katutyöt taas kiusana Helsingin keskustassa

5.12.2006 Tiennäyttäjä-lehti uutisoi esteettömyydestä tilapäisisten liikennejärjestelyjen aikana

Tilapäiset liikennejärjestelyt voivat olla myös esteettömiä

Helsingin poliisi valvoo ajonopeuksia kameravalvonnalla

Helsingin liikenneturvallisuuskeskus

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys pyrkii parantamaan kaupungin liikenneoloja

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys